O spoločnosti

Spoločnosť RASVEL, s. r. o. Košice bola založená 1.7.1999 jediným spoločníkom a konateľom Rastislavom Velikým. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: SRo, zložka č. 11001/V.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je nákup a predaj železničného zvrškového materiálu, koľajníc, betónových a drevených podvalov a ostatného železničného materiálu. Okrem toho sa zameriava na výkup, demontáž a odstránenie a následný predaj železničných vlečiek.

Spoločnosť RASVEL, s. r. o. Košice vykonáva svoju činnosť v rámci celého Slovenska. Taktiež má dobré obchodné vzťahy s partnermi v Českej republike, kde exportuje a importuje železničný materiál.

Spoločnosť disponuje prepravnými a strojnými mechanizmami, ktoré využíva v rámci svojej činnosti a tiež ich po vzájomnej dohode prenajíma svojim odberateľom a iným zákazníkom.

Od roku 2007 je spoločnosť držiteľom certifikátu systému kvality podľa normy STN EN 9001:2001.

(R) RASVEL s.r.o. 2010. Všetky práva vyhradené.